Afkomst van het hout

Wat zijn PEFC-gecontroleerde bronnen?

Bij Rollé geven we prioriteit aan verantwoorde inkoop door het volledig implementeren van het PEFC 'Due Diligence System' voor al onze outputproducten, waardoor naleving van de EU-houtverordening wordt gegarandeerd. Dit betekent dat geen van onze producten afkomstig is van controversiële bronnen. Ons 'Due Diligence System' zorgt ervoor dat controversiële bronmaterialen tot een minimum worden beperkt, met aandacht voor gedetailleerde herkomst, soorten, leveranciersketen en nalevingsinformatie. Speciale aandacht wordt besteed aan landen met lagere transparantiescores. Onze toewijding aan ethische praktijken wordt versterkt door jaarlijkse audits, die invloed hebben op de status van onze PEFC-certificering. Met Rollé B.V. zijn klanten en partners verzekerd van onze onwankelbare toewijding aan verantwoord bosbeheer en ethische inkoop.